Liên Quân Mobile

Cách lên cấp 60 hoàn thành Sổ Sứ Mệnh mùa 2 Liên Quân

xem sổ mới nhất sổ sứ mệnh 43 – thần thoại ai cập

với sự xuất hiện của sổ sứ mệnh mùa II cùng những phần quà hấp dẫn, trong thời gian dài kế tiếp, chủ ề or nhất cc kiện tướng cần quan t âm âm strong> điểm ” và “làm thế nào để dùng điểm hợp lý nhất“. Ừng lo lắng, vì trong bài viết này, hội ồng sẽ liệt kê tất cả các khả năng có thể ể ể các kiện tướng không bị lỡ phầnkh quà gì trong . các kiện tướng cần nhớ là bài viết này tổng hợp tất cả các cách, thế nó nó sẽ khá dài và phức tạp đó, mong các kiện tướng ọc thẻ!

ĐiỂm lÀ gÌ?

Bạn đang xem: Cách làm tốt nhiệm vụ sổ sứm mệnh liên quân

Điểm là một loại tài nguyên các kiện tướng đạt được khi hoàn thành các nhiệm vụ hoặc quy đổi quân huy. dưới đây là một số đặc điểm cần lưu ý:

– mỗi lần tăng cấp cần 50 điểm

– sổ sứ mệnh mùa ii có 60 cấp, tức là cần 2950 điểm.

– mỗi quân huy đổi được một điểm

– không thể dùng quân huy đổi điểm vượt 60 cấp

Tham khảo: Cách nạp thẻ quân huy Liên Quân Mobile an toàn và chính xác nhất

– hoàn thành nhiệm vụ sau khi đạt cấp 60 mới có thể tạo ra điểm tồn dư.

– các kiện tướng chỉ có 6 tuần để thăng cấp sổ sứ mệnh lần này và nhận thưởng!

cÁch phƯƠng phÁp ĐỂ sỞ hỮu richter mỘt cÁch ĐƠn giẢn nhẤt

cách 1: Đổi quân fled

Đây sẽ là phương pháp nhanh nhất để các kiện tướng có thể sở hữu richter ngay trong những ngày đầu ra mắt sổ sứ mệnh. tổng cộng các kiện tướng cần quy đổi 395 + 2200 = 2595 điểm tất cả. (lưu ý nếu các kiện tướng đã mở sổ mùa i thì sẽ tiết kiệm ược 250 điểm do có phần thưởng tăng 5 cấp sổ sỿ mứ mứ mṇa)

cácha 2: trâu cày

với những kiện tướng muốn trải nghiệm cảm giác theo đuổi một thứ gì đó, thì các kiện tướng chỉn cần mở sổ mệnh Theo Cáchyt Thông Thường 175 huy huy v. là chắc chắn sẽ đạt đủ cấp độ để sở hữu richter

chi tiết cụ thể mời các kiện tướng xem bên dưới.

tỔng ĐiỂm trong tỪng trƯỜng hỢp

Tham khảo: Cách Đổi Tên Đăng Nhập Garena Nhanh Nhất❤️Tặng Acc Vip

dưới đây là thống kê số điểm các kiện tướng có thể ạt ược, khi chơi ở từng tần và không bỏ sot bấnhi cứt cần lưu ý, các kiện tướng khởi ầu càng m. /p>

thời gian bắt ầu chơi / điểm tối đa có thể nhận (miễn pHí) / điểm tối đa có thể nhận (mở thông thường) / điểm tối đac tuần 2/1800 / 2700 / 3450từ tuần 3/1440 / 2160 / 2910từ tuần 4/1080/1620 / 2370từ tuần 5/720/1080 / 1830từ tuần 6/60/5900 < / 12

nếu quy đổi ra cấp độ thì sẽ trông như thế này

thời gian bắt ầu chơi / điểm tối đa có thể nhận (miễn pHí) / điểm tối đa có thể nhận (mở thông thường) / điểm tối đac / 60từ tuần 2 / 36 / 54 / 60từ tuần 3 / 28.8 / 43.2 / 58.2từ tuần 4 / 21.6 / 32.4 / 47.4từ tuần 5 / 14.4 / 21.6 / 36 ,6từ tuần 7,8 / 2 / 5 / 5 / 6 / 5

tuy nhiên với các kiện tướng tham vọng cả vòng quay sứ mệnh thì mọi thứ sẽ phức tạp hơn

sỐ ĐiỂm cẦn ĐỂ quay vÒng quay sỨ mỆnh

Theo Lý Thuyết, Các Kiện tướng nếu nhưm tới trag phục giới hạn thì cần một vòng quay cũng có cr thể ra, nhưng chuyện ời may rủi khó nón, thn ca ả thn thn thn thn ttn thn tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tht tt tt tt tt tt th gh lên tới 100% nếu quay đủ cả 12 vòng quay, bởi các vật phẩm đã quay ra sẽ không thể quay trúng lại được nữa.

tổng kết lại thì nó như này

– Các Kiện Tướng Mua Mở sổ sứ mệnh (Thông thường) chắc chắn sẽ có ủ điểm quay tám vòng nếu hon thành khhng sot ầ ầ ầ ầ. và nhận đăng nhập.

– nếu muốn quay ủ 12 vòng , các kiện tướng phải ổi 470 điểm ở trước cấp 50 , nếu không số vòng ể cóẻ có th. </

– Các Kiện tướng mua mở sổ sứ mệnh (vượt cấp) chắc chắn quay ủ 12 vòng nếu hoàn thành không sót nhiệm vụ nào từ ngày ầu you sót nhiệm vụ nào đăng nhập

Tham khảo: AD trong Liên Quân là gì? 6 thuật ngữ thông dụng khác trong game Liên Quân

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button