Liên Quân Mobile

Popular đi với giới từ gì? Các cụm từ liên quan đến Popular thông dụng

tiếp tục chuỗi bài viết về từ vựng, hôm nay tailieuielts sẽ mang ến cho bạn ọc những thông tin chi tiết về cach dùng từ popular Trong tiếng anh, ặc Biệt là popular đi với với với với với với các bạn nhớ theo dõi nhé!

1. popular là gì?

strong tiếng anh, popular là một tính từ, được phiên âm là /ˈpɑː.pjə.lɚ/ (anh-mỹ) và /ˈpɒp.jə.lər/ (anh-anh)

Bạn đang xem: Cách từ liên quân đến.popular

popular có nghĩa là phổ biến, được ưa chuộng; đại chung

theo từ điển, popular được định nghĩa là:

 • được nhiều người thích hoặc ủng hộ
 • dành cho hoặc liên quan đến những người bình thường thay vì các chuyên gia hoặc những người có học thức
 • đúng hoặc phù hợp với sở thích và kiến ​​​​thức của người bình thường
 • 2. popular đi với giới từ gì?

  popular đi với giới từ: with(trong cụm popular among someone), between (trong cụm popular among someone)

  video:

  Taylor Swift’s songs are very popular among teenagers in this country, which is one of her hits in musical life.

  các bài hát của taylor swift rất được thanh thiếu niên nước này yêu thích, đây là một trong những thành công trong cuộc đời âm nhạcô.

  it is almost impossible that these new policies will soon be popular among middle-class people.

  việc những chính sách mới đó sẽ sớm phổ biến với những người thuộc tầng lớp trung lưu là điều hầu như không th

  >>> xem thêm các tính từ đi với giới từ thông dụng:

  3. các từ/ cụm từ liên quan đến popular

  popular music : nhạc pop (âm nhạc ại chung hiện ại, thường co nhịp điệu mạnh, ược tạo bằng thiết bị điện hoặc điện tử và dễ nghe và và dễ nh)

  video:

  My mom really likes popular music as she can listen to a pop song over and over without getting bored.

  mẹ tôi thực sự mê nhạc pop vì bà có thể nghe đi nghe lại một đoạn của bài hát pop mà không biết chán.

  Tham khảo: Chào mừng bạn quay trở lại Banthe247.com

  popular price: giá bình dân (một mức giá thấp mà mọi người sẵn sàng trả)

  video:

  tickets for this show will be sold at popular prices.

  vé của chương trình này sẽ được bán với giá bình dân.

  >>> xem ngay:

  popular vote: bỏ phiếu phổ thông (một hành động bỏ phiếu của tất cả người dân trong một quốc gia hoặc khu vực)

  video:

  senators from that country have been elected by popular vote for approximately 1 century.

  các thượng nghị sĩ của quốc gia đó đã được bầu bằng phổ thông đầu phiếu trong khoảng 1 thế kỷ rồi.

  popular science : khoa học phổ thông, khoa học ại chúng (khoa học ược trình bày theo các thú vị và dễ hiểu ối với những người không phên)

  video:

  “how we decide” is definitely a popular science work.

  “how we decide” chắc chắn là một công trình khoa học đại chúng.

  Popular capitalism: chủ nGhĩa tư bản phổ thông (Lý Thuyết hoặc hệ thống dựa trên ý tưởng rằng mọi người trong xã hội ều cơ hội sở hữu tài sản và và và và và và cổ

  video:

  Tham khảo: Tên Team Liên Quân Hay ❤️️ 255 Tên Nhóm Liên Quân Đẹp

  popular capitalism implies a greater diffusion of privately owned wealth.

  chủ nghĩa tư bản phổ thông liên quan đến sự phổ biến rộng rãi hơn của của cải thuộc sở hữu tư nhân.

  popularity: sự phổ biến (thực tế là một cái gì đó hoặc một người nào đó được nhiều người thích, thích hoặủc ộng h)

  video:

  Nowadays, organic food is gaining popularity.

  thực phẩm hữu cơ ngày nay đang ngày càng phổ biến.

  popularize : phổ biến hoá (làm cho một cái gì đó trở nên phổ biến)

  video:

  The opera was popularized in the 1980s by Pavarotti.

  opera được phổ biến hoá vào những năm 1980 bởi pavarotti.

  popularization : sự phổ biến hoá, việc làm cho phổ biến; tại chung hoá, công chung hoá (hành ộng hoặc qua trình trở nên pHổ biến hoặc làm cho một thứ gì đó trởó nên pHổ biến; hành ộng làm choc một cai gì ượó ượó ượ

  video:

  with the popularization of blogs, information overload is worse than ever.

  với sự phổ biến hoá của việc viết blog, tình trạng qua tải thông tin trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

  trên đây là những kiến ​​​​thức hữu ích về “popular và popular đi với giới từ gì” mà tailieuielts.vn muốn gửi đến bạn đọc. hy vọng rằng bạn sẽ học tập thật hiệu quả!

  Tham khảo: Cách nạp Quân Huy trong game Liên quân mobile

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button