Giải đáp cuộc sống

OpenOffice.org Writer là phần mềm gì? – Filegi.com

Openoffice writer là gì

OpenOffice.org Writer là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OpenOffice.org Writer – NA

Phần mềm OpenOffice.org Writer

Phần mềm OpenOffice.org Writer – Giá từ 0 VNĐ Phiên bản Version NA (cập nhật NA) Nhà phát triển NA Hệ điều hành Windows Giấy phép NA Nhóm phần mềm Software Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OpenOffice.org Writer là phần mềm gì?

OpenOffice.org Writer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OpenOffice.org Writer là Version NA (cập nhật NA)

Các OpenOffice Writer là một phần của bộ ứng dụng năng suất OpenOffice, và xử lý văn bản thường trú của bộ. tương tự của nó là Microsoft Word, với các tính năng tương đương và khả năng (hoặc WordPerfect trước đó). Các OpenOffice Writer cũng có thể tạo các file xách tay Document Format (PDF), hoặc như là một trình soạn thảo WYSIWYG giới hạn để tạo trang web. Đó là định dạng tập tin gốc là .odt (Open Document Format Text), nhưng nó cũng hỗ trợ .doc, .docx, .rtf, và XHTML files.Oracle của OpenOffice.org là thay thế bộ phần mềm văn phòng hàng đầu của phần mềm, đầy đủ mã nguồn mở và giải phóng cho mọi mục đích – cá nhân hoặc thương mại – và đối với bất kỳ loại hình doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ. OpenOffice.org là hoàn toàn cam kết với tiêu chuẩn mã nguồn mở và lưu trữ tất cả các tài liệu văn phòng của bạn ở định dạng tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, làm cho nó dễ dàng cho các dự án mã nguồn mở có liên quan để truy cập và ghi vào nó, cũng như các định dạng thương mại có sẵn và được công nhận khác, chẳng hạn như những từ Microsoft Office. OpenOffice là, cùng với các phần mềm văn phòng trực tuyến miễn phí trên Internet, là một trong những đối thủ cạnh tranh chính đối với sự thống trị của dòng Microsoft Office và, bởi vì nó là một phần mềm mã nguồn mở, sửa chữa và cập nhật của nó đang nhanh chóng và có mục tiêu cho người tiêu dùng (kể từ họ cũng được thực hiện bởi người tiêu dùng).

What is OpenOffice.org Writer?

The OpenOffice Writer is part of the OpenOffice productivity suite, and is the suite’s resident word processor. Its analogue is Microsoft Word, with comparable features and capabilities (or the earlier WordPerfect). The OpenOffice Writer can also create Portable Document Format files (PDF), or as a limited WYSIWYG editor for web page creation. It’s native file format is .odt (Open Document Format Text), but it also supports .doc, .docx, .rtf, and XHTML files.Oracle’s OpenOffice.org is the leading alternative office productivity suite of software, fully open-source and free for any purpose – personal or commercial – and for any type of enterprise, small or large. OpenOffice.org is fully committed to the open-source standard and stores all your office documents in internationally recognized standard formats, making it easy for related open-source projects to access and write to it, as well as other commercially available and recognized formats, such as those from Microsoft Office. OpenOffice is, along with free online office software on the Internet, is one of the main competitors to the dominance of the Microsoft Office line and, because it is an open-source software, its fixes and updates are fast and targeted for consumers (since they are also made by consumers).

Các loại file được mở bởi OpenOffice.org Writer

Các định dạng file file khác phần mềm OpenOffice.org Writer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BAUDOCDOCMDOCXDOTDOTMDOTXHTMHTMLHWPODBODFODGODMODPODSODTOTGOTHOTPOTSOTTOXTPOTPOTMPOTXPPSPPTPPTMPPTXRTFSDGSDVSOBSOCSODSOESOGSOHSTCSTDSTISTWSXCSXDSXGSXISXMSXWTHMTXTWPDXBAXCSXCUXDLXLSXLSBXLSMXLSXXLTXLTMXLTXXML

Download OpenOffice.org Writer

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg

Related Articles

Back to top button