[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM - 1

 

Kính chào các Bằng Hữu

Tại Hạ xin giới thiệu tới các bằng hữu 1 cách nạp bằng thẻ SohaCoin

Để nạp thẻ các bằng hữu vui lòng vào trang:  https://muathe.sohagame.vn/#card

 

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM - 2

Sau khi điền đầy đủ thông tin và chọn "Mua Thẻ" các bằng hữu sẽ được chuyển đến giao diện WePay, tại đây các bằng hữu có thể chọn hình thức thanh toán là thẻ VISA, ATM hoặc Ví điện tử WePay

 

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM - 3

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM - 4

Sau khi điền đầy đủ thông tin các bằng hữu chọn "Đồng ý thanh toán"

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM - 5

Sau khi đồng ý thanh toán các bằng hữu nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký

 

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM - 6

Các bằng hữu sẽ nhận được số seri và mã thẻ tương ứng thẻ SohaCoin, lúc này các bằng hữu có thể dùng để nạp vào game qua trang nạp chọn loại giao dịch thẻ SohaCoin

 

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM - 7

Game SG140